ACTUEEL

Ineos-topman Jim Ratcliffe: “Wil Europa nog een chemiesector?”

Alle begrip voor de frustratie van mijnheer Ratcliffe, maar blijkbaar is hij verkeerd geïnformeerd. Hij schrijft: “De vergunning is ons afgenomen omdat we te veel stikstof zouden uitstoten.” Dat is niet correct. De vergunning is vernietigd om de volgende redenen


– De minister heeft onzorgvuldig gehandeld bij de beoordeling van het dossier.
– De minister heeft haar beslissing niet afdoende gemotiveerd.
– De minister heeft haar eigen ministeriële instructie geschonden, hoewel ze enkele dagen voor het arrest nog had aangekondigd dat elke vergunning die ook maar een beetje zou afwijken van de instructie, zou worden bestreden.


– Artikel 36ter Vlaams Natuurdecreet is daardoor geschonden.
De hoogste Vlaamse en Federale gezagsdragers hebben deze week met mijnheer Ratcliffe samengezeten. Hebben zij hem dan niet juist ingelicht?

 
Los daarvan, en andermaal: als je vooruit wil, als je wil ondernemen, als je initiatief wil nemen, je ontwikkelt een “state-of-the-art” installatie die kan bijdragen aan onze autonomie op het vlak van energie, en je stuit hierop, dan trek je je de haren uit het hoofd (Niet doen, Jim).
Laat ons gezamenlijk zoeken naar een oplossing, gedragen, wetenschappelijk onderbouwd. Het enige wat met het stikstofdossier moet gebeuren is dat het zo snel mogelijk wordt gedepolitiseerd. De onzichtbare, onderliggende systemische dynamieken moeten worden blootgelegd. En men moet rationeel tot een duurzame oplossing komen. Dat kan alleen met een PAX NITROGENIA. Natuurorganisaties, industrie, transport, landbouw, ontwikkelaars…. iedereen moet een toegeving doen. Niemand mag nog het onderste uit de kan willen. Laat ons een Vlaamse Stikstofraad samenstellen van mensen van goede wil, mensen die vanuit een belang mogen spreken, maar wel alle kaarten op tafel – en geen scheefgetrokken machtsverhoudingen. En een heel klein beetje respect voor elkaar.

Deel via