ONDERWIJS

Organisatie van het onderwijs

Het onderwijs heeft een centrale en cruciale taak in onze maatschappij en belangt iedereen aan. Daarnaast is het onderwijs bijzonder gedetailleerd en complex gereguleerd. Ons kantoor is zeer vertrouwd met alle juridische aspecten waarmee onderwijsinstellingen worden geconfronteerd, alsook met de eigenheid van de onderwijsinstelling op zich. Wij adviseren overheden, onderwijsinstellingen, scholen, universiteiten, vormingscentra, leerkrachten en leerlingen over:

Statuut & rechtspositie van onderwijzend personeel

Elke dag zetten duizenden leerkrachten, lesgevers en docenten zich in voor de opleiding, opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zij beschikken over een eigen statuut en rechtspositie, waarvan de regels vervat zijn in specifieke reglementering. Ons team is gespecialiseerd in alle juridische facetten van deze materie en de geëigende procedures voor onderwijzend personeel in het lager, middelbaar, hoger en universitair onderwijs. U kan beroep doen op ons kantoor voor:

Betwistingen van schoolresultaten

In de loop der jaren heeft ons kantoor een ruimte expertise opgebouwd met betrekking tot dossiers over studievoortgangsbeslissingen en tuchtbeslissingen vanwege een onderwijsinstelling. Het onderwijsrecht is zeer complex en bevat verschillende korte reactietermijnen, zodat snelheid, professionaliteit en vakkundigheid essentieel zijn. Wij staan leerlingen en hun ouders, studenten en onderwijsinstellingen bij in de aanpak van deze dossiers inzake schoolresultaten: