DEONTOLOGIE EN TUCHT

Deontologische codes

Heel wat beroepsbeoefenaars zijn onderworpen aan regels van deontologie en tucht, zoals ambtenaren, advocaten, notarissen, architecten, artsen, vastgoedmakelaars, bedrijfsjuristen en bedrijfsrevisoren. Door onze heldere aanpak zijn wij de ideale partner om u te begeleiden bij vragen en problemen met betrekking tot deontologische regels, waaronder:

Evaluatie & tuchtprocedures

Bij de niet-naleving van deontologische regels kan u worden vervolgd en gesanctioneerd in het kader van een tuchtprocedure. Als u wordt geconfronteerd met een beslissing inzake evaluatie of tucht die ten aanzien van u wordt genomen of als u zelf bevoegd bent om deze problematiek te onderzoeken en een beslissing te nemen, kan u beroep doen op ons kantoor. Verbist Advocatuur staat u met kennis van zaken bij in: