ONZE SPECIALISATIES

Verbist Advocatuur staat u bij in zowel publiek- als privaatrechtelijke juridische problemen. Voor beide rechtstakken beschikt ons gespecialiseerd advocatenteam over de nodige expertise.

Eigendom &
onroerend goed

Eigendomsbetwistingen, onteigening, publieke en private erfdienstbaarheden, appartementsmede-eigendom,
onroerend erfgoed, …

Omgeving &
ontwikkeling

Vergunningen en handhaving,
stedenbouw, ruimtelijke planning, hinder, landinrichting, wegenrecht, natuur,
klimaat, energie, …

Aansprakelijkheid &
contracten

Opmaak, uitvoering en beëindiging van contract, schade door fout, bouw en aanneming, consumentenrecht, productaansprakelijkheid, …

Overheid

Omgaan met bestuurshandelingen, overheidsopdrachten, (domein)concessies,
PPS, bevoegdheden, grondrechten, ambtenarenrecht, …

Deontologie & tucht

Evaluatie en tuchtprocedures,
gedragsregels voor beroepsgroepen, 
begeleiding bij de opmaak, interpretatie en wijziging van deontologische codes, …

Onderwijs

Organisatie van het onderwijs,
statuut en rechtspositie van
onderwijzend personeel,
betwisten van schoolresultaten, …

Eigendom &
onroerend goed

Eigendomsbetwistingen, onteigening, publieke en private erfdienstbaarheden, appartementsmede-eigendom,
onroerend erfgoed, …

Omgeving &
ontwikkeling

Vergunningen en handhaving,
stedenbouw, ruimtelijke planning, hinder, landinrichting, wegenrecht, natuur, klimaat, energie, …

Aansprakelijkheid &
contracten

Opmaak, uitvoering en beëindiging van contract, schade door fout, bouw en aanneming, consumentenrecht, productaansprakelijkheid, …

Overheid

Omgaan met bestuurshandelingen, overheidsopdrachten, (domein)concessies,
PPS, bevoegdheden, grondrechten, ambtenarenrecht, …

Deontologie & tucht

Evaluatie en tuchtprocedures,
gedragsregels voor beroepsgroepen, 
begeleiding bij de opmaak, interpretatie en wijziging van deontologische codes, …

Onderwijs

Organisatie van het onderwijs, statuut en rechtspositie van onderwijzend personeel, betwisten van schoolresultaten, …

Waarom Verbist Advocatuur?