EIGENDOM & ONROEREND GOED

Eigendomsbetwistingen

Ons team van gedreven advocaten staat u bij in eigendomsbetwistingen van allerlei aard over zowel roerende als onroerende goederen en lichamelijke als onlichamelijke goederen. Wij verlenen algemeen juridisch advies en bijstand bij buiten(gerechtelijke)conflicten met derden. Ter illustratie kan worden gedacht aan:

Onteigening

Indien u wordt geconfronteerd met een onteigening of tot onteigening wenst over te gaan, kan u absoluut terecht bij Verbist Advocatuur. In een onteigeningsdossier zijn onderhandelingen en bijstand door een ervaren partner essentieel. In deze specifieke complexe materie heeft ons kantoor decennialange ervaring en knowhow opgebouwd in tal van dossiers voor particulieren, ondernemingen en overheden. Waarover gaat het?

Publieke & private erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een last op een onroerend goed (lijdend erf) ten behoeve van het gebruik en tot nut van andermans onroerend goed (heersend erf) of van het algemeen belang. Een erfdienstbaarheid hangt vast aan het onroerend goed en niet aan de persoon. Indien uw onroerend goed is bezwaard met een erfdienstbaarheid of uw onroerend goed net tot nut strekt, staat ons kantoor klaar om de passende bijstand te verlenen. Concreet begeleiden wij u bij:

Appartementsmede-eigendom

Appartementsmede-eigendom geeft vaak aanleiding tot betwistingen tussen mede-eigenaars, met de syndicus, met huurders of met derden (bv. bouwheer en architect). Ook onduidelijkheden in de statuten zijn schering en inslag. Conflicten in een mede-eigendom kunnen soms zeer scherp verlopen. Verbist Advocatuur adviseert u en staat u bij in onderhandelingen, minnelijk overleg, geschillen en gerechtelijke procedures over alle aspecten van de appartementsmede-eigendom, zoals:

Onroerend erfgoed

Sommige goederen worden zo waardevol geacht om historische, culturele, architecturale, esthetische, archeologische, landschappelijke of natuurkundige redenen dat ze beschermd worden als erfgoed. De bescherming als onroerend erfgoed heeft tal van belangrijke gevolgen. Deze materie ligt ons kantoor zeer nauw aan het hart. Wij adviseren u graag bij vragen over: