OVERHEID

Omgaan met overheidsbeslissingen & bestuurshandelingen

Wij helpen u graag verder wanneer u wordt geconfronteerd met een overheidsbeslissing of bestuurshandeling die u (on)rechtstreeks aanbelangt. Verbist Advocatuur is door zowel de jarenlange ervaring als de voortdurende bijscholing bij uitstek gespecialiseerd in bestuursrecht en rechtsbescherming tegen de overheid. Daarnaast adviseren wij ook tal van overheden bij het nemen van beslissingen, stellen van handelingen en realiseren van hun beleid. De advocaten van Verbist Advocatuur zijn onder meer vertrouwd met:

Overheidsopdrachten, (domein)concessies & PPS

Gelet op het bijzonder statuut van een overheid, haar (domein)goederen en het algemeen belang, dient zij specifieke regelgeving in acht te nemen bij het aangaan van contractuele relaties en samenwerkingen. Op dit kruispunt tussen publiek en privaat recht begeleiden wij dagelijks overheden en hun contractspartner inzake de toepasselijke regelgeving voor de realisatie van hun projecten (bv. stadsontwikkelingsproject, bouwen van een school, …):

Bevoegdheidsverdeling & overheidsinstellingen

Ons kantoor heeft een uitgebreide knowhow en jarenlange ervaring in dossiers over de bevoegdheidsverdeling en overheidsinstellingen binnen de Belgische Staat. De federale structuur van België en de daaruit voortvloeiende bevoegdheidsverdeling zijn een complexe aangelegenheid met een doolhof aan rechtsregels over de organisatie, werking en bevoegdheden van de verschillende entiteiten binnen de Staat. Wij helpen u met de nodige expertise verder bij:

Grondwettelijk recht & mensenrechten

Als ultieme bevestiging van de Staat weerspiegelt de Belgische Grondwet enerzijds de politieke geschiedenis van het land en bevat zij anderzijds de erkenning en bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. Verbist Advocatuur verleent juridische bijstand aan overheden, ondernemingen en particulieren over vraagstukken in verband met de toepassing van de Belgische Grondwet (en relevante Europese wetgeving), zoals:

Overheidspersoneel & ambtenarenrecht

Er zijn bijzondere regels van toepassing op een samenwerkingsverband tussen overheden en hun personeel. Zo bestaat er een onderscheid tussen een contractuele ambtenaar (op basis van een overeenkomst) en een statutaire ambtenaar (op basis van een aanstelling of benoeming) en zijn zij onderworpen aan specifieke regelgeving. Wij zijn gespecialiseerd in deze materie en behandelen toegewijd alle vragen van de overheid en haar personeel. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan: