ACTUEEL

Het periodiek systeem der elementen

Als iemand zegt “1=1”, dan zal niemand daarin een filosofisch, religieus of politiek statement zien. Als iemand zou zeggen “1≠1”, dan twijfelen we eerst aan ons zelf (“is er iets dat ik niet heb gezien?” of “is de ander geniaal?”), om dan gerustgesteld te beseffen dat 1 toch wel degelijk gelijk is aan 1.
Ik maak het wat moeilijker.

Als iemand zegt “H (waterstof)=H (waterstof)”, ook dan zeggen we “Ja dat houdt steek, die persoon zegt het juist”. Ook in die uitspraak zien we geen revolutionaire bedoelingen. Maar als je anno 2023 in Vlaanderen durft te beweren “N(stikstof)=N(stikstof)”, dan doe je daarmee
een bijzonder politiek geladen en polariserende uitspraak. Zo ver is het gekomen, dat men de mensen er kan aan doen twijfelen dat iets identiek is aan zichzelf. Wat is het volgende? (en nee, ik ben niet tegen de natuur – in tegendeel) (en als ik zou stellen NOx=NH3, ja dan zou ik me vergissen, maar stikstofdepositie wordt, als ik me niet vergis, uitgedrukt in N/ha/j)

Deel via