ACTUEEL

Stikstofimpasse bedreigt Vlaamse industrie, waarschuwen werkgevers

1° Stikstof bedreigt niet alleen de Vlaamse industrie, maar ook het Vlaamse transport, de Vlaamse woningbouw en de Vlaamse landbouw. Vandaag al gaan er Vlaamse bedrijven aan ten onder. en 2° Het lijkt nu alsof alleen Stikstof een bedreiging vormt voor omgevingsvergunningen.

Omgevingsvergunningen worden vandaag echter vernietigd om (bijna letterlijk) duizend én één redenen. Een willekeurige greep uit gegrond bevonden middelen: Schending van de motiveringsplicht; Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel; Schending van het Natuurdecreet (andere aspecten dan Stikstof); Schending van de Goede Ruimtelijke Ordening; Alle mogelijke hinderaspecten (geluid, zicht, geur, schaduwschade); ontelbare mogelijke procedurefouten (in de aanvraag zelf, in het openbaar onderzoek, in de MER-screening…); problemen gerelateerd aan MER(MER=milieueffectenrapport); Schending van het Bosdecreet; gebrek aan verkavelingsvergunning;

Schending van het Decreet Onroerend Erfgoed; Problemen met de mobiliteit (of had ik die al?); Schending van het Decreet Gemeentewegen… (volgt u nog??) In het INEOS-dossier hebben verscheidene partijen heel wat middelen opgeworpen. Enkel het Stikstof-middel is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen onderzocht. Ik begrijp zeker de frustratie van INEOS dat er geen duidelijkheid is over de andere middelen. Stel dat het stikstofprobleem zou kunnen worden opgelost binnen een termijn van 6 maanden, dan komt er zonder twijfel toch nog een nieuwe beroep en zal de Raad zich moeten buigen over alle andere middelen…..  

De rechtszekerheid vandaag kan je vergelijken met de waterdichtheid van een slazwierder.

Deel via