ACTUEEL

Stijn Verbist over de stikstofhetze

Uiteindelijk komen we (bijna dan toch) bij de kern van de zaak.

  • De Vlaamse Regering is vandaag niet meer of minder dan wat men noemt een “verwaarloosde organisatie”. Oorzaak? Een gebrek aan leiderschap.
  • Dat gebrek aan leiderschap heeft ruimte gelaten en gegeven aan destructieve dynamieken die enkel gericht waren op het persoonlijk gewin van wie bereid was daartoe elke fatsoensnorm en elke correctheid achterwege te laten.
  • Juist, de vorige Vlaamse Regering sloeg de bal ook serieus mis, met de roze boskaart (herinnert u zich die nog?) of met een omzendbrief (“gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid”, hallo..). Maar toen werden de argumenten van de verdedigers van het eigendomsrecht (en we waren maar met weinig) nog min of meer ernstig genomen en gingen die “instrumenten” snel weer de kast in.
  • De vorige minister-president liep misschien niet over van charisma, maar hij hield de boel wel samen en deed intern en extern zekere normen gelden. Hij vond consistentie en principes nog van belang. Dat hij met een drogreden moest vertrekken is een schadelijke schande gebleken voor het hele Vlaamse niveau.
  • De uitgesproken desinteresse in het leiderschap van vandaag heeft geleid tot niet meer of niet minder dan een juridisch en economisch imbroglio dat Vlaanderen alleen maar aan zichzelf heeft te danken.
  • En wie mag daarvoor opdraaien? De Vlaamse ondernemer, de Vlaamse industrieel, de Vlaamse landbouwer, de Antwerpse haven en James, ja hij ook….

 

Dit gezegd zijnde: zet u samen, herpak u, schouder aan schouder, en los het op. Zet elke politieke ambitie met stikstof opzij, en zoek een groot draagvlak, juridisch en wetenschappelijk onderbouwd. En wat niet te rijmen valt, moet betaald worden. Eenvoudiger dan dat is het niet.

(Hieronder Rik Van Cauwelaert, 6 oktober 2023 in De Tijd)

Deel via