ACTUEEL

STANDPUNT: “Als je heel hard roept dat deze kraker van levensbelang is voor de Vlaamse chemie, mag je deze fouten niet maken.”

Het stikstofdebat is naar een dogmatisch niveau getild. Er kan niet meer rationeel over gesproken worden. Aan diegenen die er nog steeds van uitgaan dat de Ineos-vergunning is vernietigd omdat er geen Stikstofdecreet zou zijn: u bent verkeerd ingelicht. De problemen kleven aan de aanvraag zelf én aan de beoordeling ervan door de minister.

 

(dat ene zinnetje over mogelijke toekomstige wetgeving is niet de grondslag van de vernietiging…)


Bovendien is zo’n foutief discours bijzonder riskant. Hoeveel euro heeft Ineos al geïnvesteerd, op basis van de (vernietigde want onwettige) vergunning? Was het een kleine 500.000.000 EUR? Laat ons hopen dat Ineos de Vlaamse Overheid hier niet voor aansprakelijk stelt, ook niet wanneer ze binnen anderhalf jaar tot de vaststelling komt dat ook de herstelvergunning zal worden vernietigd….

 

Alleen een rationele, gedepolitiseerde en a-dogmatische aanpak van stikstof kan tot een duurzame oplossing leiden. Al het andere leidt tot chaos en ellende, voor iedereen die het ‘beleid’ dient te ondergaan.

Deel via