ACTUEEL

Niet evident voor PPP om vergoeding te eisen als overheid krantencontract niet gunt

Overheden en juristen moeten niet klagen dat hun reputatie slecht is.

 • De Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen is nooit bedoeld als instrument van manipulatie en misleiding.
 • De Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen biedt geen vrijgeleide om wat krom is recht te maken.
 • De Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen legt in wezen een verplichte leidraad op om te komen tot een feitelijk correcte en juridisch verantwoorde motivering van te maken overheidskeuzes.


Waarom zijn er overheidsopdrachtenprocedures?

 • Overheidsopdrachten en concessies worden met belastinggeld betaald.
 • Belastinggeld mag niet verkwist worden.
 • Daarom gelden er bij aanbestedingsprocedures regels van transparantie, gelijkheid en mededinging: zodat de procedure leidt tot het voor de overheid beste resultaat. 
 • Het toewijzen van een opdracht aan de inschrijver die het dubbele kost van een andere kandidaat, is verkwisting van belastinggeld.
 • Mensen zijn niet dom.
 • Recht is geen amoreel instrument waarmee alles kan worden verantwoord.
 • Iedereen weet, iedereen ziet, wat hier is gebeurd.
 • Het was voor iedereen duidelijk wat hier de bedoeling was: de opdracht te kunnen toekennen aan BPost (blijkbaar ongeacht de maatschappelijke kost).
 • Een procedure van marktbevraging dreigde – hoewel men in PPP een partij vond die het voor de helft van de prijs wilde doen – niet het gewenste resultaat te hebben en (alleen) daarom trekt men er de stekker uit.
 • En nu pas komt een “maatschappelijk debat” op gang over de wenselijkheid van een door de overheid betaalde krantenbedeling…
 • En hoe zit het dan met die verkwisting van belastinggeld in het verleden? Heeft BPost tot nu de helft te veel gefactureerd voor diensten die voor de helft van de prijs konden worden verricht?

 

Ik vraag me af wiens broek hier niet van afzakt.

Mensen hebben nood aan een transparante, geloofwaardige en betrouwbare overheid. Anders keren ze er zich van af.

Deel via