ACTUEEL

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kondigt ontslag aan

“Het dossier is blijven liggen”

“Dat is een individuele fout, dat is een grove fout, dat is een onaanvaardbare fout, dat is een fout met dramatische gevolgen”.

Ja, dat is allemaal correct mijnheer de (geen) minister (meer). (Het onderzoek zal nog één en ander moeten uitwijzen..)

Maar u vergeet iets. Het is al te gemakkelijk om dit te kaderen als een louter individuele fout van een individuele magistraat. Dit is (ook) een systemische falen.

  • Hoe kan de behandeling van een uitleveringsverzoek afhankelijk zijn van één individuele persoon?
  • Hoe komt het dat het uitleververzoek niet is gemonitord?
  • Hoe komt het dat niemand blijkbaar op het evidente idee is gekomen om elk uitleveringsverzoek dat de FOD Justitie ontvangt strak te laten opvolgen door iemand die alleen maar dat doet, en die dat strikt op agenda houdt, en die de betrokken magistraat strikt rappelleert als er niet binnen een bepaalde (redelijke en ernstige) termijn een reactie volgt?

 

Hoe is het mogelijk dat zo’n evidente oplossing niet al jaren geleden is geïmplementeerd?

  • Hoeveel dossiers zijn er zo nog blijven liggen, bij deze en bij andere magistraten?
  • Wat is de specifieke historiek van deze magistraat en/of betrokken ambtenaar? Werd van uitstelgedrag eerder melding gemaakt in functioneringsgesprekken of evaluatieverslagen
  • Wat moet er nog meer gebeuren? Wat moeten wij nog meer dulden? Komaan zeg, beseft men wel wat er niet nog allemaal op het spel staat?
  • Nee, nog meer studies, rapporten, commissies, experts, consultants… heeft Justitie niet nodig.
  • Gewoon gezond verstand, visie en handen uit de mouwen.
  • De energie die er is, van de vele gemotiveerde magistraten, griffiers, medewerkers, heeft dringend nood aan een breder kader dat motiveert, inspireert, ademruimte geeft.

 

(Tot slot nog dit. Allicht, als blijkt dat hij of zij effectief deze fout zou gemaakt hebben, is een tuchtrechtelijke vervolging van de betrokken magistraat onvermijdelijk. Toch wil ik ook pleiten voor mildheid voor haar of voor hem. Het liquideren van mensen is vaak symbolisch en levert niks op. De betrokken magistraat moet begeleid worden, opgevangen. Van een schrikbewind of een exemplarische afstraffing wordt niemand beter.)

Deel via