Uw rots in de branding

TEAMWORK | BETROKKENHEID | VAKMANSCHAP | PASSIE

TEAMWORK
BETROKKENHEID
VAKMANSCHAP
PASSIE

TEAMWORK | BETROKKENHEID

VAKMANSCHAP | PASSIE

Eigendom &
onroerend goed

Eigendomsbetwistingen, onteigening, publieke en private erfdienstbaarheden, appartementsmede-eigendom,
onroerend erfgoed, …

Omgeving &
ontwikkeling

Vergunningen en handhaving,
stedenbouw, ruimtelijke planning, hinder, landinrichting, wegenrecht, natuur,
klimaat, energie, …

Aansprakelijkheid &
contracten

Opmaak, uitvoering en beëindiging van contract, schade door fout, bouw en aanneming, consumentenrecht, productaansprakelijkheid, …

Overheid

Omgaan met bestuurshandelingen, overheidsopdrachten, (domein)concessies,
PPS, bevoegdheden, grondrechten, ambtenarenrecht, …

Deontologie & tucht

Evaluatie en tuchtprocedures,
gedragsregels voor beroepsgroepen, 
begeleiding bij de opmaak, interpretatie en wijziging van deontologische codes, …

Onderwijs

Organisatie van het onderwijs,
statuut en rechtspositie van
onderwijzend personeel,
betwisten van schoolresultaten, …

Eigendom &
onroerend goed

Eigendomsbetwistingen, onteigening, publieke en private erfdienstbaarheden, appartementsmede-eigendom,
onroerend erfgoed, …

Omgeving &
ontwikkeling

Vergunningen en handhaving,
stedenbouw, ruimtelijke planning, hinder, landinrichting, wegenrecht, natuur, klimaat, energie, …

Aansprakelijkheid &
contracten

Opmaak, uitvoering en beëindiging van contract, schade door fout, bouw en aanneming, consumentenrecht, productaansprakelijkheid, …

Overheid

Omgaan met bestuurshandelingen, overheidsopdrachten, (domein)concessies,
PPS, bevoegdheden, grondrechten, ambtenarenrecht, …

Deontologie & tucht

Evaluatie en tuchtprocedures,
gedragsregels voor beroepsgroepen, 
begeleiding bij de opmaak, interpretatie en wijziging van deontologische codes, …

Onderwijs

Organisatie van het onderwijs, statuut en rechtspositie van onderwijzend personeel, betwisten van schoolresultaten, …

Getuigenissen

Teamwork

Wij hechten veel belang aan teamwork en open communicatie, dit alles in een no-nonsense sfeer waarin sterk wordt ingezet op kennisoverdracht.

Passie

Onze advocaten behandelen elk dossier vanuit hun eigen invalshoek en een gedeelde passie voor het recht.

Betrokkenheid

Wij dragen een grote betrokkenheid ten aanzien van de cliënt in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen hoog in het vaandel.

Vakmanschap

Ons team focust op nauwkeurigheid, kwaliteit, opleiding en ontwikkeling, hetgeen zorgt voor een vakkundige behandeling van uw dossier.

OVER ONS

Uw onafhankelijke juridische partner sinds 2006

Verbist Advocatuur is sinds 2006 de juridische partner van particulieren, ondernemingen en overheidsinstellingen. Het kantoor is onder meer betrokken in tal van complexe en maatschappelijk relevante dossiers.

Ondernemingszin en onafhankelijkheid zijn steeds de twee doelstellingen geweest van Stijn Verbist om een uniek kantoor uit te bouwen, waarin de hoogste kwaliteit wordt verleend aan zowel particulieren, ondernemingen als overheidsinstellingen. Tot op vandaag stellen we vast dat die mix niet alleen een hoge maatschappelijke relevantie genereert, maar ook bijzonder leerrijk is. Ons kantoor integreert deze verschillende perspectieven in de analyse van elk dossier, en dit in volledige onafhankelijkheid.

Een krachtig team van getalenteerde advocaten in verschillende vakgebieden (zowel publiek als privaat recht) behandelt dagelijks zeer uiteenlopende dossiers met een heldere en kritische blik, de nodige nauwkeurigheid en transparante communicatie.

ADVOCATUUR VERBIST178A2632 - als algemeen beeld (niet als portret)
Verbist-92-e1696331866535 kopiëren

NOOD AAN JURIDISCHE BIJSTAND?

ACTUEEL