ACTUEEL

Bijstand eigenaars zonnepanelen

Bijstand eigenaars zonnepanelen:

Plan van aanpak fase 1 (analyse, ingebrekestelling, testcase eerste aanleg)

Wie hiervoor wil inschrijven dient ons daartoe een uitdrukkelijk en schriftelijk (per mail) mandaat te bezorgen, dient zijn of haar gegevens te bezorgen mét inbegrip van kopie van zijn identiteitskaart én dient een financiële bijdrage te leveren t.b.v. 25 euro. 

U schrijft in voor fase 1, die bestaat uit:

  • Een slaagkansanalyse
  • Een ingebrekestelling
  • Een pilootprocedure of testcase in eerste aanleg.
  • Overleg / onderhandeling met de Vlaamse Overheid en Federale Overheid waarin u wordt vertegenwoordigd.

Rechtsgeldig inschrijven kan tot en met 31 januari 2021 op volgende manier: 


Hierbij geef ik / geven wij (naam, adres, rijksregisternummer) aan meester Annick Fret en aan meester Stijn Verbist de opdracht om de slaagkans te onderzoeken van een aansprakelijkheidsvordering tegen de Vlaamse Overheid wegens de vernietiging door de Grondwettelijk Hof van het systeem van de digitale terugdraaiende teller en om de Vlaamse Overheid namens mezelf/onszelf formeel in gebreke te stellen. Ik draag met mijn betaling ook bij aan de erelonen en de kosten de pilootprocedure die zal worden gevoerd.

Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en informatieverplichtingen van meester Annick Fret (http://www.advocaat-fret.be/voorwaarden.html) en van meester Stijn Verbist  (https://www.verbistadvocatuur.be/algemene-voorwaarden) en ga hiermee akkoord. Ik aanvaard bovendien dat hun aansprakelijkheid beperkt is tot de financiële bijdrage die ik heb geleverd. Ik bezorg hierbij een kopie van mijn paspoort. Ik aanvaard dat de communicatie via dit e-mailadres kan verlopen.  Mijn inschrijving is pas voltooid na betaling van 25 euro op de volgende rekening BE37 3632 0823 8428 ten laatste op 31 januari 2021.

Indien er geen 1500 inschrijvers zijn, wordt het geld teruggestort (minus 2 euro per inschrijver) en wordt deze actie niet verder gezet.

De verdere inhoudelijke en strategische communicatie zal per mail verlopen met wie zich heeft ingeschreven.

Eventuele fase 2 (procedure om individuele schadevergoeding te bekomen voor de verscheidene eigenaars afzonderlijk) zal al of niet worden uitgerold, afhankelijk van het verloop en de uitkomst van fase 1.

Hiervoor zal een nieuw mandaat moeten worden gegeven en zullen nieuwe financiële afspraken worden gemaakt.

Deel via