ACTUEEL

Stijn Verbist over de democratische rechtsstaat

Kan er iemand mij in de arm komen knijpen? Ik wil me ervan vergewissen dat ik niet in een AI- gestuurde parallelle wereld ben terecht gekomen.ย 

  • 20 juni 2023: de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de INEOS vergunning. Sommigen lazen in het arrest dat er dringend een Vlaams Stikstofdecreet nodig was om aan Ineos een solide en rechtszekere vergunning te kunnen verlenen.
  • 28 november 2023: het Agentschap Natuur en Bos verleent een negatief advies voor de INEOS-aanvraag.
  • Er is (behoudens mijn vergissing) geen Vlaams Stikstofdecreet. Maar misschien heb ik dat gemist.
  • 3 januari 2024: In De Tijd staat hierover te lezen “De nieuwe vergunning zal daardoor niet gebaseerd worden op het stikstofdecreet. De bedoeling zou zijn een vergunning af te leveren op basis van het milieuonderzoek van Ineos. Die vergunning zou tijdelijk zijn, maar stelt Ineos in staat de werf snel weer te laten draaien. Het plan is dat Demir een nieuwe vergunning aflevert zodra over het stikstofdecreet gestemd is, valt te horen bij meerderheidsbronnen.” (https://lnkd.in/e-FERwbW)
  • ย 7 januari 2024: De bevoegde minister verleent aan Ineos een nieuwe vergunning.


Even terug in de tijd.

  • Mei 2000. Confrater en professor Matthias Storme voerde voor zijn cliรซnten een moedige strijd tegen de gewestplanwijziging die de realisatie van het Deurganckdok moest mogelijk maken. (https://lnkd.in/eu6EJKWN). Met succes.
  • Nadat de Raad van State twee maal onwettigheden in het gewestplan en dus ook in de bouwvergunning had vastgesteld moesten de bouwwerken aan het Deurganckdok worden gestaakt… (https://lnkd.in/eyrmaQ8v)
  • December 2001: de Raad van State wordt buitenspel gezet met een Nooddecreet. (Decreet van 20 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden, BS 20 december 2001). Over en uit met de rechtsbescherming.

ย 

Het komt mij voor dat de Antwerpse Haven intussen het statuut heeft van het Vaticaan: een onafhankelijke staat sui generis. De Antwerpse Haven geniet immuniteit. De regels die voor de gewone Vlaamse ondernemer, landbouwer, investeerder, ontwikkelaar gelden, gelden er niet. En ik wil zeker het belang van de Antwerpse haven onderschrijven (waar overigens ook de meeste ondernemers het moeten stellen met de regels die gelden voor de gewone Vlaming) maar Vlaanderen is meer dan Antwerpen en Antwerpen is meer dan enkele bedrijven in de Haven.

Maar misschien, nadat iemand mij in de arm geknepen heeft, word ik wakker in een Vlaanderenland waar iedereen gelijk is voor de wet. En dan trek ik dit bericht onmiddellijk in, en buig ik deemoedig het hoofd.

Deel via