ACTUEEL

HLN en VTM NIEUWS tekenen verzet aan tegen publicatieverbod Rousseau

Zo ga je om met een beschikking op eenzijdig verzoek.

 

  • Je tekent er derdenverzet tegen aan
  • De zaak wordt behandeld op een openbare zitting.
  • De rechter (voorzitter) doet uitspraak in eerste aanleg.
  • Tegen de nieuwe beschikking (op tegenspraak) staat beroep open bij het hof van Beroep.
  • Deze uitspraken zijn “in kort geding” of “bij voorraad”, ze binden de rechter ten gronde niet. De feiten en het recht zullen uiteraard wel beoordeeld worden.
  • Partijen zijn wel gebonden door de uitspraak in kort geding, maar kunnen het risico nemen de uitspraak te negeren.
  • Parallel kunnen partijen nog een procedure ten gronde starten.

 

  • Het éénzijdig verzoekschrift zelf is overigens geen anti-democratische methode. Soms is er werkelijk sprake van hoogdringendheid en is het noodzakelijk dat er éénzijdig een maatregel wordt genomen, precies om verschalking door de andere partij te voorkomen.
  • En hangende deze procedure (die normaal niet erg lang duurt) zou het goed zijn dat alle rechtsgeleerden zich even van inhoudelijke commentaar zouden onthouden, waarbij ik uiteraard niemand preventief wil censureren

 

….

Deel via